Aktuality

Podáme námitky proti změna ÚP Z3754/00 - nepřiměřená zástavba u nádraží Dejvice

15. 1. 2023

Spolek Společně pro Šestku podá jako zástupce veřejnosti námitky proti změně územního plánu Z3754/00.

Ve středu 11. ledna 2023 proběhlo v IPR tristní veřejné projednávání této změny. Navrhovaná změna naprosto nerespektuje svými parametry okolní zástavbu, využití území je přemrštěné s velkým úbytkem zeleně.

(info@prahasest.cz)

Pozvánka na setkání k návrhu Metropolitního plánu

11. 5. 2022

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Zveme vás na setkání k návrhu Metropolitního plánu (MPP) – v pondělí v pondělí 16. 5. v 18:00 ve “Skleňáku“

Podrobnosti a program setkání

Problematika rozšíření letiště – otázky starostovi Prahy 6

27. 5. 2020

Spolky sdružené ve Společně pro Šestku zaslaly starostovi Prahy 6 (v rámci setkání radnice se spolky) 11 kritických otázek, týkajících se rozšíření ruzyňského letiště.

Celý článek