Aktuality

Nové dokumenty o Praze

19. 12. 2018

Zveřejnili jsme řadu dokumentů s pražskou problematikou: Strategie rozhodnování, Jsme na jedné lodi, Město pro život, Doprava 2000-2040, Bytová problematika v Praze.

Čtěte na stránce Zpracované dokumenty.

POTOK 2018 - anketa spolků pro kandidáty do zastupitelstva

30. 8. 2018

Spolky sdružené do “Společně pro Šestku” připravily anketu „POTOK 2018“. Shodly se na 20 tématech, se kterými se mnoho let potýkají. Jsou to konkrétní témata, která dlouhodobě poptávají u samosprávy a přejí si jejich řešení. Všechna témata propojuje požadavek na Předvídatelnost, Odpovědnost, Transparentnost, Otevřenost a Komunikaci při správě městské části. Proto spolky zvolily pro anketu zkrácený název POTOK. Vyberme kandidáty, kteří se zaváží témata ankety řešit. Zvolme ty, kdo chtějí pracovat pro své občany.

Tématy ankety upozorňujeme na to, co občané reálně poptávají. Od roku 2014 jsme také zpracovali dokumenty, které obecná témata podrobněji rozpracovávají. Vše jsme nyní shrnuli do konkrétních kroků a žádáme, aby se k nim strany a kandidáti hlásili, mluvili o nich, diskutovali, a vytvářel se tak předpoklad k budoucí koaliční shodě a plnění toho, co občany bez ohledu na volební preference zajímá a trápí.

Pokračujte na POTOK 2018.

Ovlivněte podobu metropolitního plánu

8. 12. 2017

Nový Metropolitní plán je skoro za dveřmi, jeho projednání se rychle přibližuje. Koalice spolků a iniciativ “Společně pro Šestku” připravila participační projekt pro všechny zájemce nejen z řad všech sdružení, spolků a iniciativ, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Pokud se zajímáte o okolí, kde žijete, obáváte se možné další výstavby, máte náměty k řešení dopravy, doplnili byste rádi vybavenost, zlepšili průchodnost území, rozšířili zeleň, můžete se do přípravy Metropolitního plánu zapojit i vy. Další informace naleznete na webu Praha6.org.

Každý může k tomu říci svoje! Ovlivněte podobu metropolitního plánu!