Aktuality

Nový stavební zákon je v rozporu se zájmy občanů a potřebami ČR

28. 11. 2019

Odborníci z Komise územního rozvoje zaslali otevřený dopis vládě ČR k novému stavebnímu zákonu.
Podpořete jejich aktivitu svým podpisem na lepsizakon.cz.

Stavební zákon se týká veškerého rozvoje města a obcí od strategického plánování, přes územní plány až k povolování jednotlivých staveb. Nyní je zrychleně připravována jeho rekodifikace.

Týká se každého z nás.

Číst celé

Nové dokumenty o Praze

19. 12. 2018

Zveřejnili jsme řadu dokumentů s pražskou problematikou: Strategie rozhodnování, Jsme na jedné lodi, Město pro život, Doprava 2000-2040, Bytová problematika v Praze.

Čtěte na stránce Zpracované dokumenty.

POTOK 2018 - anketa spolků pro kandidáty do zastupitelstva

30. 8. 2018

Spolky sdružené do “Společně pro Šestku” připravily anketu „POTOK 2018“. Shodly se na 20 tématech, se kterými se mnoho let potýkají. Jsou to konkrétní témata, která dlouhodobě poptávají u samosprávy a přejí si jejich řešení. Všechna témata propojuje požadavek na Předvídatelnost, Odpovědnost, Transparentnost, Otevřenost a Komunikaci při správě městské části. Proto spolky zvolily pro anketu zkrácený název POTOK. Vyberme kandidáty, kteří se zaváží témata ankety řešit. Zvolme ty, kdo chtějí pracovat pro své občany.

Tématy ankety upozorňujeme na to, co občané reálně poptávají. Od roku 2014 jsme také zpracovali dokumenty, které obecná témata podrobněji rozpracovávají. Vše jsme nyní shrnuli do konkrétních kroků a žádáme, aby se k nim strany a kandidáti hlásili, mluvili o nich, diskutovali, a vytvářel se tak předpoklad k budoucí koaliční shodě a plnění toho, co občany bez ohledu na volební preference zajímá a trápí.

Pokračujte na POTOK 2018.