Projekty a kauzy

Atrakce za 9 milionů: procházka družební Cestou Evropy Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa

Volební období pomalu končí. Radnice i při rozpočtovém schodku tlačí peníze do nejrůznějších revitalizací, rekonstrukcí a rehabilitací parků. 9 milionů má zvýraznit družební města v parku mezi Velvarskou a Evropskou.

(více informací)

Černé stavby u Libockého rybníka Libocké občanské sdružení

Černé stavby u Libockého rybníka jsou konečně oficiálně černé. Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6 zamítl žádost o dodatečné povolení na stavební úpravy čtyř z pěti chatek. Majitelé se však odvolali k Magistrátu hl. města Prahy, zřejmě počítají se změnou územního plánu ze současného lesního pozemku na zahrádkářskou osadu. Nařídí Magistrát jejich odstranění nebo schválí změnu územního plánu a tím černé stavby legalizuje?

(více informací)

Dostavba hotelu Diplomat Spolek Via Praha 6

Před i za hotelem Diplomat mají vyrůst nové budovy. Vepředu administrativní část a za hotelem ubytovací část za účelem navýšení ubytovací kapacity hotelu. Místo zelené plochy za hotelem pak mají být vybudovány podzemní garáže a na nich vzniknout „park“ v podobě betonových truhlíků se stromky a betonových cestiček. Bude to jistě vypadat upraveně, ale zbyde nám v okolí nějaké místo s opravdovou trávou?

(více informací)

Dva příběhy o parku Královka, květinách, sáňkování a participaci Zelený Břevnov, z.s.

V Břevnově je park. Radnici napadlo park obohatit květinovou loukou.V zásadě dobrý úmysl sklidil prudkou negativní reakci a to jen pro úplnou absenci komunikace s místními obyvateli. Přečtěte si, jak by to mohlo být, kdyby se radnice nejdříve zeptala a až po té orala.

(více informací)

Džbán v ohrožení

Na místě koupaliště Džbán v přírodním parku Šárka plánují majitelé pozemků vybudovat bytové domy. Vyplývá to ze záměru, se kterým seznámili vedení Prahy 6 a magistrátu. Majitelé chtějí požádat o změnu územního plánu, která by proměnu zchátralých šaten ve viladomy umožnila. Radnice Prahy 6 se záměrem nesouhlasí, občanské iniciativy jsou ostře proti.

(více informací)

Evropská 11 Spolek Via Praha 6

Stavba nové kancelářské budovy, která již roste do výše na místě bývalé úřednické kolonie. Padly jí za oběť i krásné stromy a rozlehlá travnatá plocha, včetně dětského hřiště. Investor slibuje vybudovat vedle budovy ,,park" s novým dětským hřištěm.

(více informací)

Kaufland - přžeborník v salámové metodě Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa

Mezi přeborníky v postupném rozšiřování schválených a (zdánlivě) hotových staveb patří Kaufland. Na Vypichu přibydou další tisíce metrů čtverečních hlavně kanceláří. Jedná se už o třetí rozšíření původní stavby.

(více informací)

Komunikační propojení Evropská – Svatovítská (tzv. KES) Spolek Via Praha 6

Tato dopravní stavba má plnit funkci obchvatu Vítězného náměstí a kapacitního přivaděče tunelu Blanka. Je navrhována jako čtyřproudá komunikace odbočující z Evropské do Gymnazijní ulice a vedoucí podél železniční trati Praha – Kladno k Prašnému mostu, kde se napojí do tunelu Blanka. Na první pohled se tento stavební záměr jeví jako logické a efektivní řešení dopravní situace na Vítězném náměstí. Provedené dopravní studie v rámci řízení EIA však ukazují, že záměr svůj cíl neplní, jelikož důsledkem jeho zprovoznění bude celkový nárůst dopravy v centru Prahy 6. Situace na Vítězném náměstí se prakticky nezmění. Členové koalice Společně pro Šestku jsou přesvědčeni, že v rámci územního rozvoje Prahy jako moderního města není přínosné budovat v jeho širším centru nové komunikace dálničního typu, které vedou ke zvýšení dopravy v jejich okolí a nevratně mění charakter města.

(více informací)

Ladronka Spolek Pro Břevnov

Lední medvěd Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa

Lordship (Letná Office Park) Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa

Modernizace trati Praha - Kladno Spolek Via Praha 6

Diskuse kolem osudu tzv. buštěhradské dráhy, zejména o tom, zda bude sloužit jako spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Václava Havla probíhají již mnoho let. Její podoba jako tzv. rychlodráhy byla zakotvena v memorandu z roku 2008, v němž Praha 6 prosadila vedení této dráhy pod zemí na převážné části území Prahy 6. Následně však došlo k pozastavení příprav a projekt je v současné době prezentován jako „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla“. Situace se stále mění a vyvíjí, v blízké době zřejmě bude realizována tzv. I. etapa – spojení Kladno – Veleslavín, zatímco o podobě druhé části z Veleslavína do centra Prahy není rozhodnuto.

(více informací)

Rekonstrukce parku Generála Cárdenase Občanské sdružení Bubeneč, z.s.

20 miliónů chce radnice investovat do "rehabilitace" parku. Vzniknout má nepřiměřené vodní dílo, vykácet se má i z důvodu dispozičních úprav (!) 67 stromů (81 nových), vykáceny mají být veškeré keře, přibýt má dalších 5 soch bojovníků.

(více informací)

Revitalizace Šáreckého potoka

Stanovisko k plánované zástavbě u břevnovského "Mrakodrapu" Zelený Břevnov, z.s.

Spolu s pěti další m břevnovskými spolky jsme sepsali naše stanovisko k plánované zástavbě místo břevnovského mrakodrapu v Radimově ulici. Praha 6 spolu s developerem Geosan Kappa zde připravuje realizaci objemného bytového komplexu. Radnicí preferovaná varianta má podobu 17ti patrového věžáku.

(více informací)

Telehouse Spolek Via Praha 6

Místo dosavadní telefonní ústředny na rohu ulic Gymnasijní a Generála Píky má vyrůst pětipatrová administrativní budova, tzv. TELEHOUSE. Na stavbu už je vydáno územní rozhodnutí. Kvůli stavbě má padnout všechna ji obklopující zeleň, která – i když není v ideálním stavu – bude v této lokalitě chybět.

(více informací)

Výstavba kolem Libockého rybníka Libocké občanské sdružení

Po dostavbě Nové Liboce severně od rybníka stavební ruch v lokalitě neutichá...

(více informací)

Zelená Malovanka Spolek Malovanka (dříve Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší Prahy 6)

Studie zlidštění křižovatky Malovanka mezi Patočkovou ulicí a tunelem Blanka.

(více informací)