Aktuality

Pozvánka na setkání k návrhu Metropolitního plánu

11. 5. 2022

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Zveme vás na setkání k návrhu Metropolitního plánu (MPP) – v pondělí v pondělí 16. 5. v 18:00 ve “Skleňáku“

Podrobnosti a program setkání

Problematika rozšíření letiště – otázky starostovi Prahy 6

27. 5. 2020

Spolky sdružené ve Společně pro Šestku zaslaly starostovi Prahy 6 (v rámci setkání radnice se spolky) 11 kritických otázek, týkajících se rozšíření ruzyňského letiště.

Celý článek

Nový stavební zákon je v rozporu se zájmy občanů a potřebami ČR

28. 11. 2019

Odborníci z Komise územního rozvoje zaslali otevřený dopis vládě ČR k novému stavebnímu zákonu.
Podpořete jejich aktivitu svým podpisem na lepsizakon.cz.

Stavební zákon se týká veškerého rozvoje města a obcí od strategického plánování, přes územní plány až k povolování jednotlivých staveb. Nyní je zrychleně připravována jeho rekodifikace.

Týká se každého z nás.

Číst celé