Podali jsme připomínky k dokumentaci EIA k záměru “D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves”

Podali jsme připomínky k procesu posouzení vlivu na životní prostředí části Silničního okruhu kolem Prahy Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Na prostudování a zpracování objemné dokumentace čítající 6000 stránek poskytuje ministerstvo doslova šibeniční lhůtu 30 dnů.