Aktuality

Ovlivněte podobu metropolitního plánu

8. 12. 2017

Nový Metropolitní plán je skoro za dveřmi, jeho projednání se rychle přibližuje. Koalice spolků a iniciativ “Společně pro Šestku” připravila participační projekt pro všechny zájemce nejen z řad všech sdružení, spolků a iniciativ, ale i pro zájemce z řad veřejnosti.

Pokud se zajímáte o okolí, kde žijete, obáváte se možné další výstavby, máte náměty k řešení dopravy, doplnili byste rádi vybavenost, zlepšili průchodnost území, rozšířili zeleň, můžete se do přípravy Metropolitního plánu zapojit i vy. Další informace naleznete na webu Praha6.org.

Každý může k tomu říci svoje! Ovlivněte podobu metropolitního plánu!

Změna stavebního zákona a nezbytné změny postupu při schvalování stavebních záměrů na MČ Praha 6

24. 10. 2017

V novele Stavebního zákona, který začne platit od 1. 1. 2018, dochází k zásadnímu omezení účasti veřejnosti (spolků) ve správních řízeních. V tomto smyslu předkládáme vedení radnice ke společnému projednání návrhy na nezbytné změny postupu při schvalování stavebních záměrů na MČ Praha 6.

Příloha: Text dokumentu (PDF, 224 kB)

Dopis k novele stavebního zákona zaslaný poslancům Parlamentu České republiky

23. 3. 2017

Poslancům Partlamentu ČR jsme sepsali dopis k novele stavebního zákona. K textu dopisu se připojila i další sdružení a spolky z celé Prahy, podepsáno bylo 76 spolků.

Podrobnosti a text dopisu