Pozvánka na setkání k návrhu Metropolitního plánu

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Jménem sdružení spolků Společně pro Šestku, z.s. Vás zveme na setkání k návrhu Metropolitního plánu (MPP), které se uskuteční v pondělí dne 16. 5. v 18:00 v přízemí “Skleňáku“ (Skleněný palác, nám. Svobody 728, 160 00 Praha 6 – Bubeneč).

Cílem jednání je seznámit Vás s následujícími body

Na závěr počítáme s diskusí k předneseným bodům.

Děkujeme předem za Váš zájem.

Za Společně pro Šestku

Vladan Hodek
Jiří Hušek
Pavel Charvát
Michal Chylík

Materiály ze setkání:

Užitečné odkazy: