Problematika rozšíření letiště – otázky starostovi Prahy 6

Spolky sdružené ve Společně pro Šestku zaslaly starostovi Prahy 6 (v rámci setkání radnice se spolky) 11 kritických otázek, týkajících se rozšíření ruzyňského letiště:

1. Jaký je skutečný cílový stav cestujících?
2. Jaká bude kapacita letiště po uvedení paralelní dráhy do provozu?
3. Kde se další miliony cestujících vezmou a proč je potřebujeme?
4. Jaké jsou plány letiště v oblasti karga?
5. Jak to bude s nočním provozem? Komu uleví paralelní dráha?
6. Komu budou sloužit další stavební záměry letiště a zejména Airport City?
7. Co si letiště představuje pod pojmem uhlíková neutralita a jak ji chce dosáhnout?
8. Jaká je situace s navazující infrastrukturou?
9. Jaký je postoj Prahy 6?
10. Je územní plánování dostatečné pro tak zásadní projekt?
11. Jak rozvoj letiště napomáhá naplňovat strategii hl.m. Prahy i ČR a je v souladu s prioritami města krátkých vzdáleností a rozvoje města pro život?

Z komentářů, které spolky spolu s otázkami starostovi zaslaly, vyplývá, že existuje obava, že počet cestujících poroste bez ohledu na platné stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), které limituje počet cestujících na 21 mil. za rok. Také letištěm proklamovaná úleva pro obyvatele západní části Prahy 6 díky omezení nočního provozu je zpochybnitelná. Kritická je také otázka navazující infrastruktury. Hlavní město i MČ Praha 6 sice podmiňují rozšíření letiště dokončením kolejového připojení (modernizace Buštěhradské dráhy s odbočkou na letiště), nicméně podle stanoviska EIA realizace paralelní dráhy není podmíněna kolejovým připojením letiště, pouze je stanovena podmínka, že paralelní dráha má být s modernizací Buštěhradské dráhy koordinována. Jako zásadní se v době koronavirové krize jeví otázka, kde se vezmou další miliony cestujících a zda je potřebujeme. V době recese letecká doprava klesá a letiště místo pracovních míst vytváří náklady. Letiště je produktem prosperity, nikoliv jeho motorem.