Podali jsme připomínky k procesu EIA 518-519

10. 10. 2023

Podali jsme připomínky k procesu posouzení vlivu na životní prostředí části Silničního okruhu kolem Prahy Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Na prostudování a zpracování objemné dokumentace čítající 6000 stránek poskytuje ministerstvo doslova šibeniční lhůtu 30 dnů.

Podané připomínky s přílohami