Vážená paní
Ing. Marie Kousalíková
Starostka Městské části Praha 6

Na vědomí:
PhDr. Jan Záruba
Zástupce starostky

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 00 Praha 6

V Praze dne 28. dubna 2014

Věc: Otevřený dopis starostce městské části Praha 6 – účast občanů na rozhodování o podobě parků v jejich okolí

Vážená paní starostko,
obracíme se na Vás ve věci zásadních změn a úprav parků připravovaných na území Prahy 6, mezi něž aktuálně patří zejména vybudování tzv. „Parku Evropa“ mezi Evropskou a Velvarskou ulicí, úpravy parku v Thákurově ulici v Dejvicích a „Rehabilitace parku generála Lázaro Cárdenase“ v Bubenči.

Parky a veřejná zeleň jsou jistě nepostradatelnou součástí Prahy 6 a spoluvytváří její nezaměnitelný charakter. Proto je i pro občany Prahy 6 zásadní ochrana a péče, kterou zeleni městská část Praha 6 věnuje.

Domníváme se však, že si projekty takového rozsahu, které do podoby zeleně zasahují zásadním způsobem, zasluhují zohlednit také názor občanů, kteří žijí v jejich okolí a nejlépe znají a ocení jejich význam pro každodenní život.

Participace občanů na rozhodování o důležitých otázkách týkajících se jejich okolí jako nástroj podporující vztah lidí k jejich okolí a zvyšující spokojenost místních obyvatel je přitom využívána nejen v západních zemích, ale stává se součástí komunální politiky i v České republice. Ostatně i městská část Praha 6 k zjišťování názoru veřejnosti přistupuje, jako např. aktuálně probíhající anketou k úpravám parku v Thákurově ulici, byť bez předchozího podrobného informování o tomto záměru.

Žádáme proto, aby městská část Praha 6 ohledně výše uvedených – a případně i dalších chystaných – zásahů do podoby významných prvků zeleně umožnila zejména občanům žijícím v jejich okolí vyjádřit své představy a zapojit se plnohodnotně do rozhodování o jejich podobě, zejména formou veřejné diskuze, setkání, anket, z nichž by mělo vyplynout z hlediska veřejného zájmu nejvýstižnější zadání pro přípravu projektů. Případně za tímto účelem navrhujeme využít služeb profesionálních organizací jako např. Agora CE, Centrum pro komunitní práci, Partnerství o.p.s., Nadace Proměny ad, které mají dlouholeté zkušenosti s nestranným zprostředkováním tak potřebné kvalitní komunikace mezi radnicemi a občany a zpracováváním závěrů z těchto diskuzí.

Věříme, že tímto postupem by byla nalezena podoba těchto lokalit nejlépe odpovídající potřebám a přáním obyvatel Prahy 6 a zároveň by došlo k žádoucímu posílení sounáležitosti občanů s jejich městskou částí.

Podepsáni:

Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6
Spolek Pod Bořislavkou
Šárecké údolí, o.s.
Libocké občanské sdružení
iniciativa Praha 6 ztrácí tvář
spolek Via Praha 6

Další signatáři:

Připojte svůj podpis: