Povolební otevřený dopis zastupitelům TOP 09

Po volbách jsme s radostí uvítali zprávy v médiích o rodící se čtyřkoalici v Praze 6 ve složení TOP 09, Strana zelených, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL. Jednání o koalici dosud nebyla ukončena, s postupujícím časem začínáme být situací poměrně znepokojeni.

Po dlouhé diskusi jsme se proto v koalici občanských sdružení, spolků a iniciativ Prahy 6 "Společně pro Šestku" rozhodli pogratulovat TOP 09 k prvenství ve volbách v Praze 6 a zaslat tento otevřený dopis.

Facebook: https://www.facebook.com/SpolecneProSestku/posts/1498362967101222

V Praze 30.10. 2014

Zastupitelé za TOP 09
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Vážení zastupitelé za TOP 09,

oslovujeme vás, vítěze voleb do zastupitelstva městské části Praha 6 a leadera povolebního vyjednávání, jménem občanských sdružení a iniciativ Prahy 6, spojených v seskupení Společně pro Šestku. O dění v naší městské části se zajímáme dlouhodobě, naše iniciativy vznikly z různých, původně zejména lokálních důvodů, ale zpravidla jako důsledek činnosti, nebo naopak nečinnosti našich dosavadních radních a vedení úřadu MČ. V průběhu let jsme se dokázali shodnout na základních problémech Prahy 6 a formulovat je v Šesti bodech pro Šestku. Tyto body současně definují cíle, jejichž naplnění by přineslo lepší správu městské části a větší spokojenost občanů.

Naší pochopitelnou snahou bylo a je, aby tyto body akceptovalo i vedení Prahy 6. Přestože s námi vedení městské části – alespoň v předvolebním období a v omezené míře – komunikovalo, reálná ochota ke změnám byla prakticky nulová. Naši snahu dlouhodobě podporovali především zastupitelé za TOP 09 a Stranu zelených jako konstruktivní opozice v dosavadním zastupitelstvu městské části Praha 6. Podporu jsme našli též u Starostů a nezávislých a KDU-ČSL. S postoji a názory zástupců ANO 2011 jsme se neměli možnost seznámit dříve než ve volební kampani, v níž se s požadavky vyjádřenými v Šesti bodech pro Šestku v podstatě shodovali. Hlásili se k nim ve volební kampani i zástupci ČSSD. Ti však měli jako představitelé dosluhující koalice možnost naše požadavky uvádět do praxe v minulém volebním období, a proto pro nás již není jejich proklamovaný postoj přesvědčivý a důvěryhodný. Pro představitele ODS pak bude velice prospěšné, pokud se budou moci učit spolupráci s občany jako opoziční strana, protože jsme se pro ně bohužel nikdy reálnými partnery pro spolupráci nestali.

Výsledek voleb odráží i účast občanských kandidátů napříč různými opozičními a nevládními stranami, kteří ve svých obvodech – byť na nevolitelných místech – zaznamenali výrazný počet preferenčních hlasů.

Většinu z vás obyvatelé Prahy 6 dobře znají a věří, že po svém zvolení budete přispívat k řádnému, hospodárnému a koncepčnímu řízení Prahy 6 a pomůžete zároveň nastartovat reálné otevření radnice městské části Prahy 6 občanům. Jsme přesvědčeni, že těchto volebních cílů lze nejspíš dosáhnout v koalici stran, kterým občané Prahy 6 v nedávných volbách vyjádřili na základě svých zkušeností důvěru a mají programovou shodu, tedy TOP 09, Strana zelených, STAN a KDU-ČSL. Koalice se stranami, stávající vládní koalice tedy ODS a ČSSD, by naopak pro nás voliče byla zklamáním. Proto i s rozpaky sledujeme nejednoznačný postup koaličního vyjednávání.

Věříme však, že naše obavy budou brzy rozptýleny, že se vám jako zástupcům strany s největší podporou voličů na území Prahy 6 podaří sestavit stabilní koalici stran a že se radními stanou osobnosti, které už v minulosti prokázaly opravdové úsilí o zlepšování stavu naší městské části. Zároveň si vás tímto dovolujeme požádat o možnost představit na nejbližším jednání vašeho nového klubu po ustanovení koalice podrobněji body projektu Společně pro Šestku.


Za Společně pro Šestku

RNDr. Lenka Špičáková, Ph.D.
Libocké občanské sdružení

Mgr. Elena Dobiášová
o.s. Bubeneč

Ing. Jiří Škvor
iniciativa Praha 6 ztrácí tvář

Ing. arch. Vladan Hodek
Šárecké údolí, o.s.

Josef Filip
Sdružení pro ochranu ovzduší a zeleně Prahy 6

Mgr. Irena Vočková
spolek Via Praha 6

kontaktní adresa:
Ing. arch. Vladan Hodek
V Podbabě 29a, 160 00 Praha 6
tel: 604144782
e-mail: hodek@axiohm.cz

rozdělovník:
podatelna MČ Prahy 6 podatelna@praha6.cz
Mgr. Ondřej Kolář e-mailem: Ondrej.Kolar@top09.cz
produkce předvolební kampaně e-mailem: spindlerova@pemcom.cz
další zastupitelé TOP 09: baxa.marek@velaz.cz, jiri.benda@alej.cz, milena.hanusova@centrum.cz, jakub.hruska@geology.cz, jilek@diskobol.cz, ruzicka@gjk.cz, smutna@urm.mepnet, vaculik@apcmail.cz, lucie.weitzova@volny.cz, zdenek.zizka@lf1.cuni.cz
v kopii členům Společně pro Šestku


Facebook: https://www.facebook.com/SpolecneProSestku/posts/1498362967101222

Příloha: Otevřený dopis zastupitelům TOP 09 (PDF, 94 kB)