POTOK 2018 - anketa spolků pro kandidáty do zastupitelstva

30. 8. 2018

Spolky sdružené do “Společně pro Šestku” připravily anketu „POTOK 2018“. Shodly se na 20 tématech, se kterými se mnoho let potýkají. Jsou to konkrétní témata, která dlouhodobě poptávají u samosprávy a přejí si jejich řešení. Všechna témata propojuje požadavek na Předvídatelnost, Odpovědnost, Transparentnost, Otevřenost a Komunikaci při správě městské části. Proto spolky zvolily pro anketu zkrácený název POTOK. Vyberme kandidáty, kteří se zaváží témata ankety řešit. Zvolme ty, kdo chtějí pracovat pro své občany.

Tématy ankety upozorňujeme na to, co občané reálně poptávají. Od roku 2014 jsme také zpracovali dokumenty, které obecná témata podrobněji rozpracovávají. Vše jsme nyní shrnuli do konkrétních kroků a žádáme, aby se k nim strany a kandidáti hlásili, mluvili o nich, diskutovali, a vytvářel se tak předpoklad k budoucí koaliční shodě a plnění toho, co občany bez ohledu na volební preference zajímá a trápí.

Pokračujte na POTOK 2018.