Změna stavebního zákona a nezbytné změny postupu při schvalování stavebních záměrů na MČ Praha 6

24. 10. 2017

V novele Stavebního zákona, který začne platit od 1. 1. 2018, dochází k zásadnímu omezení účasti veřejnosti (spolků) ve správních řízeních. V tomto smyslu předkládáme vedení radnice ke společnému projednání návrhy na nezbytné změny postupu při schvalování stavebních záměrů na MČ Praha 6.

Příloha: Text dokumentu (PDF, 224 kB)